Termin wywozu odpadów 2017 / 4 kwartał

 Harmonogram wywozu odpadów dla miejscowości Łapczyca II

(Cała lewa strona Plus boczna ulicy na drodze e75 dawno “czwórka” od Moszczenicy w kierunku Bochni)

Odpady należy wystawić w dniu wywozu do godziny 6:30